Danh bạ sản phẩm

Thức ăn, dinh dưỡng bổ sung
Xử lý môi trường
Thuốc thú y, thuốc thủy sản
Con giống, cây giống
Trang thiết bị, máy móc, dụng cụ, nhà xưởng
Phân bón
Nông lâm sản, thủy hải sản
Sinh vật cảnh
Khác
Sản phẩm khác
HƯỚNG DẪN

VietRV cung cấp miễn phí dịch vụ giới thiệu sản phẩm cho tất cả các sản phẩm được phép lưu hành. Các tin được duyệt đăng cần bao gồm: tên sản phẩm, hình ảnh sản phẩm, mã số lưu hành hoặc số đăng ký, nhà sản xuất, nơi sản xuất, mục đích sử dụng, dạng sản phẩm, thành phần và hàm lượng hoạt chất chính của sản phẩm. Chúng tôi khuyến khích các nhà cung cấp đăng kèm các thông tin hướng dẫn sử dụng và các vấn đề kỹ thuật có liên quan đến sản phẩm.

Nhà cung cấp và người tham khảo thông tin cần cẩn trọng về việc an toàn trong giao dịch khi liên hệ với nhau để mua bán hàng hóa, dịch vụ và tự chịu trách nhiệm về các giao dịch của mình.

Chúng tôi sẽ mở rộng danh mục cho các sản phẩm khác khi chúng không được phân loại vào danh mục có sẵn tại trang Sản phẩm này.

Để đăng tin giới thiệu sản phẩm, quý khách hãy gửi các thông tin yêu cầu bên trên tới email: vietrv.sanpham@gmail.com.

Hướng dẫn đảm bảo an toàn giao dịch:

- Nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về sản phẩm và nhà cung cấp.

- Người mua hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ có trách nhiệm trực tiếp liên hệ với nhà cung cấp để xác nhận những thông tin được đăng tải có chính xác không. VietRV không đảm bảo thông tin đăng tại website là chính xác hoặc đã thay đổi so với thông tin tại thời điểm đăng tin.

- Trong trường hợp nhà cung cấp yêu cầu phải chuyển 1 khoản tiền (đặt cọc, môi giới) trước khi giao hàng hóa, dịch vụ thì người mua phải thận trọng, tìm hiểu những thông tin liên quan đến nhà cung cấp, không loại trừ việc đến tận nơi (nếu có thể), trước khi đưa ra quyết định chuyển tiền.

- Người mua không thanh toán cho người bán trước khi 2 bên thỏa thuận được phương thức thanh toán, giao nhận và độ tin cậy. Người bán không giao hàng cho người mua trước khi 2 bên thỏa thuận được phương thức thanh toán, giao nhận và độ tin cậy.

- Trong mọi trường hợp, VietRV không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong trang web. VietRV không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ cá nhân nào từ bất kỳ quyết định hoặc hành động nào được thực hiện dựa vào những thông tin trên các trang web, hoặc bất kỳ thiệt hại mang tính hệ quả, trực tiếp hoặc gián tiếp xảy ra.

 

© 2023 vietrv.com | All rights reserved | vrv.vieclam@gmail.com | vrv.sanpham@gmail.com | Los Angeles, CA
Về đầu trang