Sản phẩm xử lý môi trường

Môi trường là yếu tố quyết định việc thành công về sản lượng. Các yếu tố môi trường: pH, độ mặn, nhiệt độ, độ đục của nước, oxy hòa tan, độ kiềm, TAN... là các yếu tố quan trọng nhất cần kiểm tra và giữ phù hợp với quy trình nuôi.

Các yêu cầu về chất lượng nước trong ao nuôi tôm thâm canh và yêu cầu chất lượng nước trong ao nuôi cá tra thâm canh là gì? Phương pháp nào gây màu nước trong ao nuôi tôm theo VietGAP: Sau khi chuẩn bị ao, hồ xong tiến hành gây màu nước, mục đích nhằm phát triển vi sinh vật phù du, ổn định màu nước, tạo môi trường thuận lợi?

Tầm quan trọng của việc ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi thủy sản: việc ứng dụng chế phẩm sinh học (CPSH) được xem là chìa khóa góp phần cho sự thành công của nghề nuôi thủy sản. Cách sử dụng các chất chất xử lý môi trường: Saponin, TCCA, iodine, vôi, yucca, gây màu nước, tạo oxy, zeolite, vi sinh, diệt khuẩn... Đó là những thông tin cần thiết khi chọn lựa và sử dụng các sản phẩm xử lý môi trường.

Lưu ý: Người đăng tin, sử dụng tin chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp, an toàn khi quyết định giao dịch. » Hướng dẫn GIAO DỊCH AN TOÀN

 

© 2023 vietrv.com | All rights reserved | vrv.vieclam@gmail.com | vrv.sanpham@gmail.com | Los Angeles, CA
Về đầu trang