Giới thiệu sản phẩm: Diệt khuẩn, tạp, giáp xác, rong tảo: BKC, TCCA, iodine, thuốc tím, clorin...

* Thuốc tím là hóa chất diệt khuẩn mạnh, được dùng để diệt các vi khuẩn, khử một số chất vô cơ, hữu cơ. Thuốc tím cũng diệt một lượng lớn tảo trong ao nuôi.

* TCCA: Dạng bột màu trắng, hoặc dạng viên màu trắng. Công dụng: diệt khuẩn, mầm bệnh, các loại giáp xác và cá tạp, xử lý nước trước khi nuôi. Trung hòa TCCA còn tồn lưu trong ao bằng Sodium Thiosulphat trước khi nuôi.

* Bronopol: Công dụng: Đặc trị vi nấm trên động vật thủy sản, hiệu quả diệt nấm rất cao, diệt khuẩn, đặc trị bệnh ghẻ, nấm nhớt, đen mình trên cá rô, cá lóc; hiện tượng thối đuôi trên cá tra do nấm gây ra; đóng rong, đóng nhớt, đen mang trên tôm.

* Phèn xanh: CuSO4.5H2O: Công dụng: Diệt các loại tảo trong nuôi trồng thủy sản. Diệt ốc đinh, chem chép, hến, nhau trâu, mãng cầu, sâu nước, ấu trùng chuồn chuồn, ấu trùng bò sát, ngoại ký sinh trùng và các loại nhuyễn thể 2 mảnh khác.

* Saponin: Công dụng: Diệt cá tạp, diệt nguyên sinh động vật gây bệnh. Kích thích tôm lột xác đúng chu kỳ, tăng trưởng nhanh. Cải thiện màu nước, giảm độ phèn, ổn định pH. Diệt ốc bưu vàng.

Aquasept A
Sát trùng nước, diệtvirus, vi khuẩn, nấm
Bayer 1800556808
Virkon-A
Sát trùng nước, diệt virus, vi khuẩn, nấm
Bayer 1800556808
Aqua Protect
Sát trùng nước, diệt khuẩn, virus, nấm
Virbac
(028)39333.170 [112]
AquaPure
Diệt nguyên sinh động vật, làm sạch mang, phụ bộ, bọt nhớt
Virbac
(028)39333.170 [112]
Antizol
Xử lý nấm, nguyên sinh động vật, vi bào tử trùng
Virbac
(028)39333.170 [112]
Lưu ý: Người đăng tin, sử dụng tin chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp, an toàn khi quyết định giao dịch. » Hướng dẫn GIAO DỊCH AN TOÀN

 

© 2023 vietrv.com | All rights reserved | vrv.vieclam@gmail.com | vrv.sanpham@gmail.com | Los Angeles, CA
Về đầu trang