Việc làm

Đăng tin tuyển dụng & tìm việc

VietRV trân trọng giới thiệu dịch vụ miễn phí đăng tin việc làm. Các tin được duyệt đăng gồm: tin tuyển dụng, tin tìm việc trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề và vị trí.

Đăng tin tìm việc

Tin tìm việc được duyệt đăng nếu có đầy đủ thông tin: Họ và tên, năm sinh, trình độ, bằng cấp, chứng chỉ, kinh nghiệm, công việc mong muốn ứng tuyển, mức lương, nơi làm việc, thông tin liên hệ.

Đăng tin tuyển dụng

Tin tuyển dụng được duyệt đăng nếu có đầy đủ thông tin về doanh nghiệp tuyển dụng: Tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp (mã số thuế) và các chi tiết về chức danh cần tuyển, số lượng, yêu cầu về chuyên ngành, trình độ, kinh nghiệm, mô tả công việc, nơi làm việc, quyền lợi, mức lương mà người lao động được hưởng nếu trúng tuyển. Nhà tuyển dụng cũng cần ghi rõ các yêu cầu về hồ sơ ứng tuyển, thông tin liên hệ để nộp hồ sơ: địa chỉ, điện thoại, email của người nhận hồ sơ. Nhà tuyển dụng xác định rõ thời hạn nhận hồ sơ, nếu không có thông tin về thời hạn nhận hồ sơ, VietRV sẽ ghi nhận thời hạn nhận hồ sơ là 1 tháng kể từ ngày tin được duyệt đăng.

 

© 2023 vietrv.com | All rights reserved | vrv.vieclam@gmail.com | vrv.sanpham@gmail.com | Los Angeles, CA
Về đầu trang