Phân bón

Phân bón làm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm cây trồng nếu sử dụng đóng cách, hợp lý.

- Phân kali: ảnh hưởng tới hàm lượng đường, bột và chất lượng sợi.

- Phân lân: làm tăng phẩm chất các loại rau, cỏ và chất lượng hạt giống.

- Phân đạm: làm tăng hàm lượng protein và caroten trong sản phẩm, làm giảm hàm lượng xenlulo.

- Vi lượng: hình thành và kích thích hoạt động của các hệ thống men trong cây, xúc tiến, điều tiết các hoạt động sống trong cây như quang hợp, hô hấp, hút khoáng, hình thành, chuyển hoá, vận chuyển các hợp chất hữu cơ trong cây.

Nếu bón thiếu, thừa hay bón phân không cân đối sẽ làm giảm chất lượng nông sản. Nếu bón quá nhiều đạm: làm tăng tỷ lệ nước trong cây, tăng hàm lượng nitrat trong rau, làm giảm tỷ lệ Cu trong chất khô của cỏ, cây trồng dễ bị sâu bệnh, kéo dài thời gian sinh trưởng. Bón thiếu đạm: giảm lượng vitamin B2 trong rau. Bón thừa kali: giảm hàm lượng magiê trong cỏ...

Với phân bón lá: loại phân này cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng tốt hơn so với phân bón đất. Lượng dinh dưỡng hấp thụ qua lá đạt tới 95%, khi bón phân qua đất, cây trồng chỉ hấp thụ được khoảng 45-50%. Phân bón lá có thể cung cấp cho cây trồng các nguyên tố đa lượng như đạm, lân, kali và cả các thành phần dinh dưỡng trung lượng, vi lượng.

Lưu ý: Người đăng tin, sử dụng tin chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp, an toàn khi quyết định giao dịch. » Hướng dẫn GIAO DỊCH AN TOÀN

 

© 2023 vietrv.com | All rights reserved | vrv.vieclam@gmail.com | vrv.sanpham@gmail.com | Los Angeles, CA
Về đầu trang