Công ty TNHH Minh Tân
Địa chỉ: Lô 30A 3-5 KCN Trà Nóc, Q.Bình Thủy, Tp. Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 384.3936, 3843.474, Tư vấn 3843.474, Kỹ thuật 3501.189
Lĩnh vực: Thuốc & vật tư

MT GÂY TẢO

Gây màu nước, tạo thức ăn tự nhiên

THÀNH PHẦN:
Ca (trong CaHPO4), Phospho (trong P2O5), K (trong KCl), Zn (trong
ZnSO4), Mn (trong MnSO4), Fe (trong FeSO4).

CÔNG DỤNG:
- Bổ sung khoáng chất, kích thích tảo phát triển.
- Tạo thức ăn tự nhiên cho tôm cá.
- Gây màu nước cho ao nuôi.

CÁCH DÙNG:
- Gây màu nước ban đầu: sử dụng 1kg/3.000 -5.000 m3 nước.
- Ổn định màu nước, hệ tảo, pH: sử dụng 1kg/5.000-7.000m3.
- Thời gian ngưng sử dụng trước khi thu hoạch: không.

 

Nguồn tin: Minh Tân

Lưu ý: Người đăng tin, sử dụng tin chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp, an toàn khi quyết định giao dịch. » Hướng dẫn GIAO DỊCH AN TOÀN

 

© 2023 vietrv.com | All rights reserved | vrv.vieclam@gmail.com | vrv.sanpham@gmail.com | Los Angeles, CA
Về đầu trang